forex hovedbanen

om, at vor ny Banegaard må knytte forbindelsen fastere mellem Hovedstaden og Landet og mellem Danmark og Udlandet, erklærer jeg Kjøbenhavns Banegaard for aabent!" 8 Op til åbningen af hovedbanegården i 1911 bragte Illustreret Tidende et temanummer om den nye hovedbanegård. Wenck havde i årene udarbejdet flere forslag til en ny banegårdsbygning i flere etager, der dog blev forkastet af Rigsdagen for at være unødigt overdådige.

Mærkeligt nok opdagede man først på et sent tidspunkt, at der manglede en perrontunnel i tilfælde af, at passagererne skulle skifte tog og bevæge sig hen til en anden perron end den, de allerede befandt sig. Det var også i dette år, at S-togene kom til. Perronhallerne er et kapitel for sig, for oprindelig ville Wenck have ét stort tag over perronerne, men det bekostelige forslag blev sparet væk af Rigsdagen under opførelsen. Februar 2008 "Kø på Øresundsbroen om få år" Folketinget TRU, Alm.

Han satte pris på de to haller, men fandt. Ikke desto mindre hører banegården med sit materialevalg til blandt Europas mest unikke. Denne adskillelse af ankommende og afrejsende passagerer stod helt centralt i Wencks projekt. Lige over for paa den anden Side af Gaden rejser sig den ny, ikke køn, men ny, rummelig og lys, topmoderne, og den skal være Porten ind til København for Fremtidens smaa Studenter.

18 Det kan også afhjælpe at udvide kapaciteten.eks. Biografen blev et sandt tilløbsstykke og eksisterede frem til 1971, hvor fjernsynets fremkomst gjorde biografen urentabel. Indenrigsminister Orla Lehmann forsøgte sig med et forslag om at anlægge en ny station tæt ved den gamle Nørreport, men forslaget blev opgivet på grund af modstand fra Rigsdagen. 1977 (fjerntogsperronerne) og 1971 (S-togs-perronerne). 6 Oprindeligt var den nuværende banegårdshal opdelt i hhv. I 1916 måtte bygningen dog rives ned, da anlæggelsen af Boulevardbanen nærmede sig Vesterbro. Her i det centrale knudepunkt finder du Hovedbanens Shoppingcenter, som byder på en mangfoldighed af varer og services, der dækker alt fra dagligvarer til plejeprodukter og bespisning. Hele banegårdens fundament, kælderetage samt platformen, der bærer banegårdspladsen, er dog udført i jernbeton.